Офиси под наем

Сграда “ВАВИЛОН” , кв.21 – 5 бр.

Офис 1 (1ви етаж) към задната страна по две паркоместа
ПЛОЩ - 151 кв.м
1500 €

ЕТАЖ – ПАРТЕР

Цената е БЕЗ ДДС

Допълнителни такси – 151 евро на месец (без ддс)

Паркоместа – 2бр към офиса. Всеки от тях по 100 на месец (без ддс)

Офис 2 (2ри етаж) и Офис 4 (3ти етаж) към Симеоновско
ПЛОЩ - 194.39 кв.м
2100 €

Цената е БЕЗ ДДС

Допълнителни такси – 195 евро на месец (без ддс)

Паркоместа – 2бр към офиса. Всеки от тях по 100 на месец (без ддс)

Офис 3 (2ри етаж) и Офис 5 (3ти етаж) към Симеоновско
ПЛОЩ - 194.39 кв.м
2100 €

Цената е БЕЗ ДДС

Допълнителни такси – 195 евро на месец (без ддс)

Паркоместа – 3бр към офиса. Всеки от тях по 100 на месец (без ддс)

ГАЛЕРИЯ НА СГРАДАТА